CTH Basiskennis 13 oktober van start

Op 13 oktober start in Almere het moduul Basiskennis van de opleiding CTH.

Doel: van het moduul Basiskennis is het opdoen van praktisch toepasbare basiskennis.

Binnen dit moduul worden de volgende onderwerpen behandeld:

Basiskennis hout: Dit hoofdstuk behandelt 17 houtsoorten, het herkennen van hout, de eigenschappen van deze houtsoorten, de duurzaamheid en de kenmerken. Tevens komt het keuren, sorteren en de regelgeving aan de orde.

Is bij u al code 95 bijgeschreven op uw rijbewijs?

Vóór 10 september moeten chauffeurs voldaan hebben aan de verplichte nascholing (code 95).

Behalve dat de chauffeurs hun wagen aan de kant moeten laten staan, bestaat de kans dat er een boete van € 800,- wordt opgelegd.

In de Europese richtlijn vakbekwaamheid worden eisen gesteld aan beroepschauffeurs. Die vakbekwaamheid kan alleen dan behouden blijven als er opleidingen / cursussen worden gevolgd. Chauffeurs moeten elke 5 jaar 35 uur nascholing volgen om het rijbewijs te mogen gebruiken.

Verplichte eisen vakbekwaamheid chauffeurs (code 95)

In de Europese Richtlijn vakbekwaamheid worden eisen gesteld aan beroepschauffeurs. Die vakbekwaamheid kan alleen behouden blijven als er nascholing is gevolgd.
Chauffeurs zijn verplicht 35 uur per 5 jaar nascholing te volgen, waarvan minimaal 7 uur besteed moet worden aan praktijktraining. Wordt niet aan de nascholingsplicht voldaan, dan mag een chauffeur niet meer beroepsmatig rijden.