Nieuwsbrief mei 2016

In deze nieuwsbrief

- Houtcafé; ‘Scoren met houtproducten -resultaten milieustudies: van kozijnen tot damwanden-' 
- Training: 'Verkoper als onderscheidende factor' van start


Houtcafé 'Scoren met houtproducten - resultaten milieustudies: van kozijnen tot damwanden -'
 

De houthandel laat kansen liggen als ze geen gebruikmaken van resultaten van milieuonderzoek. Hout scoort namelijk overwegend gunstig. Kennis over de achtergronden van de studie helpen bij de verkoop van hout. Op 19 mei 2016 organiseert het Centrum Hout daarom een Houtcafé over de milieuscores van hout en houtproducten. Diverse  LCA deskundigen (o.a. SHR en EY) presenteren de bevindingen uit verschillende LCA studies die in opdracht van VVNH en haar sectiebesturen zijn uitgevoerd. Daarnaast ook ruime aandacht voor een aantal studies die zijn gedaan in nauwe samenwerking met de NBvT en FSC Nederland.

Tijdens dit al weer 12e Houtcafé zal ingegaan worden op de ’basisprofielen’ van de belangrijkste houtstromen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika, alsook die van Naaldhout. Daarnaast ook voor houtproducten zoals kolommen en liggers in naaldhout, gelamineerd hout, houtskeletbouw wanden, trappen en deuren. Het belang van Nationale Milieudatabase en EPD voor hout en houtsector.

Programma

15.30 uur Inloop met koffie en thee
16.00 uur Welkom en inleiding door Eric de Munck, VVNH/Centrum Hout
16.10 uur  Rene Klaassen – Stichting Houtresearch.
  De heer Klaassen gaat in op de LCA systematiek, Nationale milieudatabase en het belang voor de houtsector. Daarnaast geeft hij inzicht in de resultaten van het onderzoek naar de basisgrondstofstromen. 
16.35 uur Monique Fledderman – NBvT 
  Mevrouw Fledderman gaat in op de LCA onderzoeken die zijn uitgevoerd voor bouwdelen in hout als daken, damwanden en kozijnen.
17.00 uur Alexander van der Flier – EY Climate Change en Clean Technology
  De heer Van der Flier gaat in op uitkomsten van het vergelijkende onderzoek naar damwanden in  hout, kunststof en staal.
17.30 uur Discussie en vragen, met aansluitend een borrel

 Locatie: Kantoor VVNH, Westeinde 6, 1334 BK te Almere

Aanmelden kan via info@vvnh.nl of telefonisch 036 5321020.
De kosten voor deelname aan het Houtcafé bedragen € 50, - (excl. btw). VVNH neemt de kosten voor haar leden voor haar rekening.

Voor meer informatie kunt u terecht op de Centrum Hout


Hoe onderscheid je je als verkoper binnen de houthandel!
 

Tijdens de tweedaagse training ‘Verkoper als onderscheidende factor’ wordt het zelfvertrouwen van de cursist versterkt door het vergroten van het inzicht hoe contacten beter of op een hoger niveau kunnen worden gelegd, gesprekken beter te beheersen zijn en de invloed op anderen, vergroot kan worden.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
Commerciële mentaliteit; vertrouwen en partnership, contactkwaliteit.
Beheersing van het verkoopproces; koopmotief van de klant, overtuigen op basis van het koopmotief, omgaan met bezwaren.

Voor een uitgebreide cursusbeschrijving en / of aanmelden kunt u terecht op de website van HMC cursus en training.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Diana Verhage, Hout Opleidings Centrum op telefoonnummer 036 52 92 060 of per e-mail: d.verhage@houtopleidingscentrum.nl